Laden Evenementen

Carnavalsoptocht in De Meerpoel

Sinds de oprichting van CV De Meerpoel trekt ook jaarlijks de Carnavalsoptocht op carnavalsmaandag door de straten van onze Meerpoel. In de beginjaren werd de kinderoptocht begeleid door het Jeugdcomité Someren-dorp, maar vanaf 1991 is de organisatie in handen van onze carnavalsvereniging. Sindsdien is de Meerpoeloptocht uitgegroeid tot een optocht voor jong en oud, waaraan dus iedereen uit onze Meerpoel kan deelnemen! De optochtcommissie staat onder leiding van ex-Prins Frans van de Ven, ondersteund door een aantal leden van onze carnavalsvereniging. Om deelname aan de Meerpoeloptocht extra aantrekkelijk te maken wordt er sinds 1997 prijzengeld beschikbaar gesteld. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de kasteleins van het Kloenkfestval.

Er waait een nieuwe wind door de Meerpoel!

Ook dit jaar trekt op carnavalsmaandag 12 februari de optocht weer door de Meerpoel, die wederom om 14:00 uur zal starten. Anders dan voorheen worden ook deelnemers uit buiten Someren in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan onze optocht. Zin om mee te doen? Grote groepen, kleine groepen of helemaal alleen; u wordt met open armen ontvangen.

Nieuw is ook dat de route is gewijzigd en in bijna omgekeerde richting wordt afgelegd. De route is als volgt: Postelstraat, Postel, Kerkstraat, Laan ten Roode, Wilhelminaplein, Ter Hofstadlaan.

Alle deelnemers zijn vrij in het kiezen van een eigen thema of creatie en degene die zorgt voor de origineelste uitbeelding of creatie gaat aan de haal met de extra Creativiteitsprijs! Daarnaast is er ook als extra prijs een Jeugdaanmoedigingsprijs, die speciaal bedoeld is voor die jeugdige deelnemer(s) die het ook aandurven om met de Meerpoeloptocht mee te doen!

Álle deelnemertjes van de basisschool (of nog jonger) ontvangen aan het einde van de optocht een snoepzak van de Meerpoel.

De deelnemers worden ingedeeld in een van de navolgende categorieën:
A-groep = grotere groepen
B-groep = middelgrote groepen
C-groep = eenlingen

Voor de planning van de optocht is het belangrijk om u vooraf op te geven. Opgave is mogelijk tot donderdag 8 februari 2017 door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij Jos Haerkens, Deken Brantsstraat 4 te Someren of door uw inschrijfgegevens te mailen naar optocht@cvdemeerpoel.nl

Na aanmelding kan het volgnummer met bijbehorende opstelplattegrond op carnavalszaterdag tussen 10:00 en 13:00 uur bij Jos Haerkens worden afgehaald.

Volgnummers met bijbehorende opstelplattegrond afhalen op Carnavalszaterdag van 10.00 tot 13.00 uur bij: Jos Haerkens Deken Brandsstraat 4

We hebben dit jaar voor het eerst een interlokale jury die rond 17:30 uur onder muzikale klanken de prijzen bekend maakt in de gezellige Kloenktent op het Wilhelminaplein.

Veel plezier vooraf, tijdens en na de optocht!!! ALAAF!!!
namens de optochtcommissie van Carnavalsvereniging De Meerpoel,
Frans vd Ven, Peter Maas, Jos Haerkens en Robert Hurkmans

Bekijk hier de spelregels voor de Meerpoel-Carnavalsoptocht