Geschiedenis
De Club van 111 is ontstaan in oktober 1998 bij het 3 x 11 jarig bestaan van Carnavalsvereniging De Meerpoel. Doel van het initiatief is mentale en financiële ondersteuning bieden aan alle geledingen van de vereniging en aan de carnavalsactiviteiten, zodat deze gewaarborgd blijven voor de toekomst.

In de afgelopen jaren is een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor de jeugdcarnavals-activiteiten, die in 1991 door De Meerpoel zijn overgenomen van het jeugdcomité. Verder zijn met de steun van de Club van 111 nieuwe initiatieven opgestart zoals het Reundje Meerpoel.

Mentale steun
De leden van de Club 111 zijn in het bijzonder welkom bij het Prinsenbal, Prinsenreceptie en tijdens de Zaonikaovenden.

Financiële steun
De totale inkomsten van de Club 111 worden besteed aan het organiseren van allerlei carnavalistische activiteiten voor de Somerense bevolking, zoals het totale Jeugdcarnaval, het Reundje Meerpoel, de Meerpoeloptocht etc. . Het zijn talrijke activiteiten die echter ook een pittige aanslag op de verenigingskas betekenen. Zonder de financiële steun van de leden van de Club 111 zou de organisatie van genoemde evenementen en activiteiten onmogelijk zijn. Het spreekt dan ook voor zich, dat De Meerpoel alle leden van de Club 111 bijzonder erkentelijk is voor hun medewerking en hun lidmaatschap.

Lid worden van de Club 111
Lid worden van de Meerpoel Club 111 doet men vooral omdat men de vereniging een warm hart toedraagt. Daarnaast toont men door het lidmaatschap aan, waardering te hebben voor het vele werk en de activiteiten van Carnavalsvereniging De Meerpoel binnen de Somerense gemeenschap. Leden van de Club 111 doen jaarlijks een donatie van 55 euro.

Waardering
De Meerpoel wil haar waardering aan de leden van de Club van 111 laten blijken. Daarom is er een speciale onderscheiding voor de leden. Bij carnaval horen nu eenmaal onderscheidingen! Bij aanmelding bij de Club 111 wordt deze onderscheiding persoonlijk uitgereikt en voor elk vervolg jaar, kunt u een jaarplaatje bestellen. Deze worden als een ketting aan de onderkant van de onderscheiding bevestigd.
Naast deze blijk van waardering krijgen de leden van de Club 111 tevens twee vrijkaarten voor de Zaonikaovenden en kan men de Zinnige Zannik (interne nieuwsbrief) ontvangen.

Aanmelden via e-mail: secretariaat@cvdemeerpoel.nl of bij penningmeester Annemarie Malschaert, penningmeester@cvdemeerpoel.nl, 06-13465129.