“Je bent jarenlang lid geweest van de vereniging: in het Bestuur, bij de Raad van Elf of bij de Hofkapel, totdat je besluit je functie neer te leggen. Bij de meeste verenigingen word je daarna weer gewoon lid, maar bij C.V. De Meerpoel ligt dat anders. Ieder lid maakt namelijk deel uit van een bepaald verenigingsonderdeel. Je bent lid van het Bestuur of de Raad van Elf of van de Hofkapel of van de Prinsengarde of als partner van d’n Anhang. Maar als je stopt en je voelt je nog zeer verknocht met de club, wat dan?”

Dat was de vraag die ex-secretaresse Henny Arendsen van de Graft en ex-penningmeester Wim Wijnen besloten te beantwoorden. Zij richtten in 1989, in het Pinsenjaar van Prins Joep, een nieuw onderdeel op, bedoeld voor iedereen die na jarenlange inzet voor de vereniging, toch verbonden wilde blijven.

En de naam?

Omdat ex-prins Bram altijd GOUD (met een harde G) riep als hij iets heel goed vond, werd dat de naam.
Goud voor oudgedienden; kortweg GOUD VAN OUD.

GOUD VAN OUD staat dus open voor ieder verenigingslid, dat minimaal 3 jaar actief deel uitgemaakt heeft van C.V. De Meerpoel.

De leden van GOUD VAN OUD zijn in ornaat aanwezig bij de meest belangrijke gebeurtenissen van C.V. ‘De Meerpoel’ zoals: Prinsenbal, Prinsenreceptie, Carnavalsmis, Sleuteloverdracht, Ode aan het Meerminneke. Bovendien ondersteunen ze de vereniging bij andere Meerpoelactiviteiten, zoals de organisatie van de Meerpoeloptocht en de Appelactie.

Voor meer informatie over GOUD VAN OUD kun je terecht bij:
Toon Bennenbroek: tel. 492925