Historie van CV De Meerpoel in vogelvlucht van 1964 – 2014

(Voor meer historische feiten verwijzen wij u naar de Prinsengalerij)

1964: Carnavalsvereniging De Meerpoel wordt opgericht. Het eerste bestuur wordt gevormd door voorzitter Piet Vermeulen, vice-voorzitter Marini Wijlaars, Pierre Corstjens en Jan van Gaal, resp. 1e en 2e secretaris, penningmeester Jan Bakker en lid Willy Manders.

1965: Willie I is de eerste Prins van CV De Meerpoel. Hij wordt begeleid door Vorst Pierre (Corstjens), de Raad van Elf en twee Hofnarren, te weten Jan Hendriks en Vincent van Brussel. De Boerenkapel staat o.l.v. Cor Hoppenbrouwers. Beschermvrouw is Nel Berkers. De vereniging is thuis bij Gerrit en Nel Wijnen in Residentie café Hertog Jan.

1966: Prins Marini I wordt geïnstalleerd als heerser over het Rijk van De Meerpoel. Hij krijgt de sleutels symbolisch over­handigd op het gemeentehuis.

1967: Prins Martini I is onze derde Prins. Dankzij de inzet van het Jeugdcomité krijgt de Meerpoeljeugd een eigen Prins met Raad van Elf, een eigen carnavalslied en een eigen beatorkest De Jetty’s.

1968: Adriaan Venmans neemt de vorstentitel over van Pierre Corstjens. De leden van de Hofkapel gaan zich ook tij­dens carnaval De Peellander Muzikanten noemen.

1969: Harrie Aarts wordt de nieuwe Nar. Door hevige sneeuwval moet de kinderoptocht worden uit­gesteld tot de zondag na carnaval.

1970: Mevrouw A. v.d. Boomen­-Lemmen maakt in haar eigen atelier prachtige, groene capes voor de vereniging! De eerste zaonikaovend wordt georganiseerd. Prins Toon Imag de eer­ste wisselbeker uitreiken aan Piet van Velthoven als Nieriske.

1971: Op voorstel van Prins Ben wordt er een Prinsengarde opgericht, zodat de ex-Prinsen zich verbonden blijven voelen met de vereniging.

1972: Het Haringeten vindt voor de eerste keer plaats in de Residentie bij Nel en Gerrit Wijnen.

1973: Mevr. Mien van den Bosch-Smits wordt Beschermvrouw van de ver­eniging. Jo Bukkems stapt van de Raad van Elf over naar de Hofkapel.

1974: Prins Frinus bezoekt met enkele bestuursleden de ziekenhuizen, waar Meerminnen of Meermannen verblijven, en biedt fruitschalen aan. Het ziekenbezoek zal een jaarlijkse traditie worden. Op de zaonikaovenden ver­schijnt voor de eerste keer een vrouwelijke Zùmmerse zaoniker in het schip, n.l. Tonnie v.d. Laar.

1975: De carna­valsvereniging viert haar 11-jarigbestaan, met als jubileumregent Prins Jan I. De Prinsengarde is voor de eerste keer aanwezig op de zaonikaovend en zingt o.l.v. Harrie Swinkels enkele liedjes. Er komt een nieuwe Prinsenwagen in de vorm van een carnavalssteek.

1976: Harrie Swinkels schrijft Het Meer­poellied. Er wordt een Hartenactie opgezet: tegen betaling van 11 gulden krijgen carnavalsliefhebbers een Meerpoelhart.

1977: Tijdens de zaonikaovenden geniet het publiek van o.a. Duo Bont en De Kaveleuters. Ex-Prins Wim v.d. Moosdijk treedt op als Bertje Boerekamp.

1978: Om Someren-Dorp een carnavaleske aanblik te geven, wordt er voor de eerste keer een wedstrijd georganiseerd wie de mooiste gevelversiering heeft aangebracht.

1979: Een nieuwe activiteit voor de vereniging is de Eucharistie­viering op carnavalszondag in de Lambertuskerk. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Hofkapel en de Prins verzorgt de preek. Ook de Appelactie wordt voor de eerste keer gehouden. De opbrengst is bestemd voor fruitmanden voor de zieken. Op initiatief van De Meerpoel wordt het eerste Groot­-Somerenbal gehouden. Een nieuwe Hofkapel ziet innovember het levenslicht.

1980: Carnavalskrant ‘tMeerminneke wordt voortaan alleen nog maar gratis huis aan huis bezorgd in Someren-Dorp. Orkest De Flodderbône wordt opgericht.

1981: In Sonnehove wordt voor de eerste keer Het Zonnetje van de Raad uitgereikt aan zuster Mar­garetha. Prins Jan III wordt ontvangen in het nieuwe Gemeentehuis. Henny Arendsen-van de Graft stopt na elf jaar met het bestuurssecretariaat.

1982: Er komt een wisseling in de residentie: Gerrit en Nel Wijnen worden opgevolgd door Tiny en Jaantje van Doorn. Een beeld van ’t Meerminneke, ontworpen door Truus Coumans, wordt door de vereniging geschonken aan het gemeentebe­stuur. Het beeld krijgt een plaatsje in de hal van het Gemeentehuis. De vereni­ging krijgt een dansgroep, de Puddle Pops.

1983: De muzikale omlijsting op de zaonikaovenden wordt voor het eerst geheel verzorgd door onze Prinselijke Hofkapel.

1984: Annemie Hermans-de Jongh draagt haar secretariële werkzaam­heden over aan Truus Raijmakers-Lambers. Harrie Aarts stopt na 15 jaar als Adjudant.

1985: Op Vaarsel wordt voor de 22ste maal de Kannibalenmars gespeeld. Raadslid Johan wordt Adjudant Johan.

1986: Het 2 x 11jubi­leum van De Meerpoel wordt uitbundig gevierd! Het Jeugdcomité organiseert voor de 22ste keer de Jeugdoptocht. Voor de eerste keer wordt de Meerpaal voor het huis van de Prins ge­plaatst.

1987: 22leden van de Prinsengarde halen het TV-journaal. Zij lossen 25schoten bij de start van de 25ste Kennedymars.

1988: Onze Beschermvrouw, Prinses Mien, schenkt aan de Jeugdprinses en de Jeugdraad zelf gemaakte capes. Prins Jan schenkt aan de carnavalsvereniging een unieke scepter. De scepter is vervaardigd door kunstena­res Truus Coumans en is in koper uitgevoerd. De Meerpoel verkoopt voortaan medailles. Jaarlijks kunnen deze aangevuld worden met een jaarplaatje.

1989: Het 11-jarige bestaan van de Prinselijke Hofkapel wordt gevierd. Secretaresse Truus Raijmakers-­Lambers wordt opgevolgd door Marije Tesselaar. Wim Wijnen en Henny Arendsen richten Goud van Oud op voor de oudgedienden.

1990: Voor de tweede keer in de geschiedenis van De Meerpoel gaat de optocht niet door. Prins Gerard I is de kortst regerende regent van De Meerpoel, want vanaf nu begint het carnavals­seizoen met het Prinsenbal al in november.

1991: Het Meerpoellied wordt uitgebracht op single.

1992: Omdat de gemeente niet op 1 januari recipieert, neemt Prins Jan VI een initiatief en nodigt iedereen uit voor een receptie in de Residentie ’t Summers Kontakt. De Prinselijke Hofkapel gaat op tournee en dweilt bij de Tour de France die een etappefinish heeft in het Limburgse.

1993: Grootvorst Louis wordt op het gemeentehuis gehuldigd vanwege zijn 11-jarigjubi­leum als vorst. Ook dit jaar vindt er weer een wis­seling plaats in onze residentie. Guido en Diny Donkers verruilen hun plaats met Ad en Aggy Donkers.

1994: Op het gemeentehuis brengt Mannenkoor De Nachtegaal voor de 22ste keer een serenade aan de carnavalsvereniging met zijn nieu­we regent. Ook binnen het bestuur treedt ver­jonging op door de komst van Malou de Rooy, die Marije Tesselaar opvolgt als secretaresse.

1995: CV De Meerpoel speelt een belangrijke rol bij de feestelijke ver­plaatsing van de Keijepaol naar Someren-Heide.

1996: Voor de 11de keer wordt de Meerpaal geplaatst. De carnavalswagen wordt verbouwd tot Meerpoel­schip. Dansgroep de Puddle Pops wordt opgeheven.

1997: Gerrit Wijnen onthult een plaquette, die bevestigd is aan de gevel van de residen­tie. Aan Prins Karel I wordt een jubileumboekje aangeboden met een terugblik op 3 x 11 jaar carnaval in de Meerpoel.

1998: Grootvorst Louis van den Bosch neemt na 15 jaar afscheid als Vorst. Johan Smits volgt hem op en Peter Swinkels wordt de nieuwe Adjudant. Beschermvrouw Mien van den Bosch draagt haar taak na 24 jaar over aan Marij Haerkens-de Lau. Het Meerpaalspel wordt op initiatief van Frans Maas en Toon Bukkems veranderd in een veiliger Ankerspel.

1999: Prins Ad en Piet Engelen maken de CD Al duut er gin mens mer mee! Ook Aggie Donkers presenteert een CD als zingende Meermin. Door de vriendenclub van ex-Prins Hans wordt de Fenklub van de Hofkapel opgericht. Toon Bennenbroek draagt na 9 jaar de voorzittershamer over aan Gerard Lomans.

2000: Aan de vooravond van carnaval overlijdt Gerrit Wijnen, een van de oprichters van onze vereniging. De Residentie krijgt een mooie, nieuwe gevelversiering. De nieuwe CD ‘Vuul de gai dè ok’, van de Raad van Elf, wordt gepresenteerd.

2001: Op carnavalszaterdag vindt in het kader van Someren 700 voor het eerst een gezamenlijke sleuteloverdracht plaats voor alle Somerense carnavalsverenigingen. De Prinsengarde viert voor de eerste keer Prinsjesdag.

2002: De Prinselijke Hofkapel en de Flodderbône vieren hun 22-jarig jubileum. De zaonikaovenden worden zelfs voor de 33ste keer georganiseerd.

2003: Op initiatief van Frans Cuunders vindt de eerste 55-plus carnavalszitting plaats in De Ruchte. Vele leden van onze vereniging trekken er in september gezamenlijk op uit voor een weekendje Mariahout.

2004: Een verenigingsdelegatie onder aanvoering van Prins Gerard II zorgt voor een vermakelijke avond in Bakel, waar ex-Prins Ben wordt gehuldigd vanwege zijn 33-jarig jubileum. Louis Swinkels neemt de voorzittershamer over van Gerard Lomans, die tot Grootofficier wordt benoemd. Het Jeugdprinsenbal vindt voortaan plaats in jongerencentrum De Comeet.

2005: Het Reundje Meerpoel wordt voor het eerst georganiseerd. Prins Frans II mag de nieuwe website presenteren. Alle informatie over onze vereniging is voortaan te raadplegen via www.cvdemeerpoel.nl.

2006: Met Prins Marcel I hebben we weer eens een jongere Prins. Mariëlle Strik wordt de nieuwe secretaresse. Malou de Rooij wordt benoemd tot Grootofficier. De CD ‘Carnaval 2006’ wordt uitgebracht. Met het prinsenbal van onze 43ste prins volgt Martie Jeuken Grootvorst Johan op als Vorst.

2007: Prins Frans III kwijt zich samen met Prinses Els uitstekend van zijn taak. De CD ‘Alle 17 goed’ ziet het levenslicht. In navolging van 2003 gaan veel Meerpoel-leden een weekendje weg naar Valkenswaard. Martie Jeuken schrijft het jubileumlied “Wai hebbe wa te viere.” De jubileumprins wordt bekend gemaakt. Het is niemand minder dan Prins Theo I (Sonnemans).

2008: In het carnavalsjaar van Prins Theo I vinden er diverse jubileumactiviteiten plaats, zoals: Gala der kampioenen, Meerpoelexpositie, artiestenmiddag, buurte mi buurte, jubileumreunie, het 1 juli oprichtingsfeest en het Pleinfestijn, dat een aardig bedrag oplevert voor de verenigingskas.

2009: Prins Frans IV en Prinses Lieke maken kennis met een nieuwe Adjudant. Peter Swinkels wordt na elf jaar opgevolgd door Frans Jozef Knapen. Het jubileumboek ‘Gelukkig mer dè gai d’r bènt’ wordt gepresenteerd en voor het eerst wordt er een talentenpodium voor de jeugd georganiseerd. Bij zijn afscheid als bestuurslid wordt Johan Smits benoemd tot Grootofficier.

2010: Prins Ruud I en Prinses Lieke zijn het jongste Prinsenpaar in de historie van De Meerpoel. Er komt ook verjonging in het bestuur, want penningmeester Albert van den Bosch draagt zijn taak over aan Jeroen Bakermans en Dirk van den Einden neemt de taak over van Ad de Jongh. Ad stopt na 22 jaar bestuurslidmaatschap en wordt benoemd tot Grootofficier. Prins Ruud I en 5 ex-Prinsen nemen met succes deel aan het tv-programma ‘Weten zij veel?’.

2011: Prins Roland I en Prinses Mandy bouwen samen aan een geweldige carnaval. Voorafgaand aan de Prinsenreceptie haalt Roland I zijn Prinses op als Prins op het witte paard. Voorzitter Louis Swinkels wordt opgevolgd door Frans de Lau. Op 11-11-11, een dag voor het Prinsenbal, wordt een feestelijke avond georganiseerd met als thema: ‘Gekker kan nie!’.

2012: Met Prins Michiel I en Prinses Annemarie krijgen we op 12-11-11 een jong en muzikaal Prinsenpaar. De carnavalskrant (48ste jaargang) verschijnt voor het eerst in full colour. De Meerpoel heeft op carnavalszondag een uitwisseling met De Klot in het kader van ’t Heet Hangijzer. Miranda ten Bokum neemt de taak van Meerpoelsecretaresse over van Mariëlle Strik.

2013: Tijdens de regeerperiode van Prins René I en Prinses Nicolet krijgen we een nieuwe Beschermvrouwe in de persoon van Marie-louise Looijmans-Van de Loo. Zij neemt de taak van Marij Haerkens-De Lau over. Vorst Martie wordt benoemd tot Grootvorst en Ex-Prins Ruud Meeuws komt het bestuur versterken. Hij neemt de taak in de jeugdcommissie over van Joost van den Heuvel, die voor al zijn verdiensten wordt benoemd tot Grootofficier.

2014: Met Prins Grard I en Prinses Yvonne gaat cv De Meerpoel het vijftigste carnavalsjaar in. De zaonikaovende worden voor de 44ste keer georganiseerd. Alle vijf de avonden zijn volledig uitverkocht!

2015: Voordat de 51e Regent van carnavalsvereniging De Meerpoel wordt onthuld en geïnstalleerd, neemt de vereniging eerst afscheid van Grootvorst Martie Jeuken. Na 8 jaren draagt hij de Vorstenmedaille over aan Boudewijn ten Bokum. Na de formele plechtigheden komen Prins Eddie en Prinses Niki Donkers tevoorschijn als nieuwe heersers over het Meerpoelland. Prins Eddie is de zoon van de voormalige uitbaters van de Residentie; Ad en Aggie Donkers.

2016: Tijdens het Prinsenbal neemt De Meerpoel afscheid van Adjudant Frans-Jozef Knapen, die zijn taken na 7 jaar overdraagt aan Adjudant Peter Maas. Vervolgens komt de 52ste Regent van de vereniging tevoorschijn uit het Meerpoelschip; Prins Robert d’n Uurste (Hurkmans). Samen met zijn Prinses Sabine zwaait hij de scepter over het Meerpoelland. Tijdens hun receptie presenteert het Prinsenpaar het eigen Meerpoelbier; de Floetertoeter.

2017: Chris van Seggelen wordt op zaterdag 12 november 2016 in zalencentrum Centraal als 53ste Regent aan de Meermannen en Meerminnen gepresenteerd. Samen met Prinses Yvon zwaait hij de scepter over het Meerpoelrijk onder het motto “van Vier Hoog duik ik de Meerpoel in, en carnaval vieren mi veul goei zin”.

Contact

Heeft u vragen en of opmerkingen?

Neem contact op.
Contact