logo_groot

  • De oudste carnavalsvereniging in Someren-Dorp
  • In 1964 ontstaan aan het Wilhelminaplein
  • Een echte gezelligheidsclub
  • Sociaal en maatschappelijk betrokken
  • Volop in beweging

Wie is Carnavalsvereniging De Meerpoel

Carnavalsvereniging De Meerpoel is opgericht op 1 juli 1964. Vanwege het gebrek aan medewerking door het kerkelijke gezag was het niet eerder mogelijk, om in Someren-Dorp een officiële carnavalsvereniging op te richten. Toch werd er voor die tijd ook al carnaval gevierd. In de jaren vijftig proberen de Viswammesen en de Martijnen en de Martinnekes carnaval van de grond te tillen in het dorp. Door de gezamenlijke inspanning van de eerste carnavalspioniers wordt er uiteindelijk een echte carnavalsvereniging opgericht: De Meerpoel.

De naam

De naam van de vereniging is ontleend aan een groot water dat in 1830 voor het gemeentehuis lag: de Meer. Rond dit meertje van 1240 m2 woonden de Somerense mensen. Het werd gebruikt om te vissen, te wassen, te drinken, te schaatsen en het was tevens een ontmoetingsplaats. In de loop der jaren is het meertje vervuild geraakt en in 1934 gedempt. Dertig jaar later duikt de naam weer op en zal nooit meer worden vergeten.

Vanaf de oprichting heeft De Meerpoel haar Residentie in het pand Wilhelminaplein 5. In de beginjaren bij Gerrit en Nel Wijnen in café Hertog Jan en tegenwoordig in Ons Café bij Frans en Lieke Peters. De Residentie is al meer dan een halve eeuw de uitvalsbasis voor de vereniging. Een plek waar men thuis is en waar bijna alles kan tijdens de carnavalsdagen.

Waar staat De Meerpoel voor?

Carnaval is het feest van de verbroedering. Mensen bij elkaar brengen is een ultieme wijze van verbroedering en daar staat carnavalsvereniging De Meerpoel voor. De vereniging probeert dit via drie lijnen te bewerkstelligen: Kwaliteit, je doet dingen goed of je doet ze niet, half werk is niet aan de orde; Gezelligheid, je ontplooit activiteiten die leuk zijn voor veel mensen, dan gaat veel vanzelf en kost het minder moeite; Medemenselijkheid, De Meerpoel richt nagenoeg alle activiteiten op de medemens, verbroedering dus in de puurste zin van het woord.