1 juli a.s. viert CV De Meerpoel haar 55e verjaardag en sluit daarmee een mooi 5 x 11-jarig jubileum af. Jubileumprins Lukas I zag vele leuke, extra initiatieven voorbijkomen tijdens zijn carnavalsseizoen, zoals een sperrend Prinsenbal met Ria Valk, een jubileumspeldje voor de leden, Meerbier en Meersoep (eigen gemaakt speciaal bier en soep, red.) en een wereldrecord polonaise lopen. Tijdens de interne feestavond 29 juni worden daar nog twee jubileuminitiatieven aan toegevoegd.

Voorafgaand aan de feestavond zal er een onthulling plaatsvinden van een beeld van de ‘Meermin’ in het centrum van Someren. Het beeld werd in 1981 geschonken door De Meerpoel aan de gemeente ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis. Het beeld kreeg toen een plaats in de hal van het gemeentehuis, maar afgelopen jubileumjaar ontstond het idee om ’t Meerminneke een plaats te geven in de buitenlucht. In overleg met de gemeente is besloten om het beeld bij ‘De Meer’ te plaatsen, zodat het voor een prominentere plek krijgt binnen het dorp.

Bovendien is een speciaal daarvoor aangestelde commissie een jaar druk bezig geweest met het verzamelen en digitaliseren van de mooiste foto’s uit de 55-jarige historie van CV De Meerpoel, met een schitterend jubileumboek als resultaat. Het boek legt de focus op prachtig (oud en recent) beeldmateriaal met korte teksten, met een terugblik op afgelopen 55 carnavalsseizoenen. Het 230 pagina’s tellend boek is vanaf 29 juni te koop voor €25 voor niet-leden en €20 voor leden en te koop bij Health Center ten Bokum en De Lau Mode. Het betreft een beperkte oplage, dus op is echt op.

Met de feestavond op 29 juni hoopt de Somerense carnavalsvereniging een geslaagd seizoen goed af te sluiten.