Op dinsdag 17 september genoten de leden van onze Prinsengarde -al voor de negentiende keer-  van hun traditionele Prinsjesdag. De vrouwelijke wederhelften hadden dit jaar voor het eerst ook een middagactiviteit op touw gezet.

Excursies
De mannelijke leden van de Prinsengarde werden welkom geheten met koffie en vlaai bij Robert I, die afscheid nam als Koning.

Aangekomen in de Kerkstraat, waar Theo Sonnemans gezorgd had voor een gezellige aankleding en voldoende zitgelegenheid, werden de mannen verdeeld  over drie groepen en gingen ze gewapend met een paar kratjes bier (en fris) op excursie naar drie verschillende plekken: een kwekerij met tropische kikkers, V-MAXX autosport en graanmolen De Victor. Wie op tijd terug was bij Sonnemans kon nog een kijkje nemen in de nieuwe slagerij van Thomas Koppens. Er moest goed worden geluisterd, want na afloop werd iedereen getest op zijn oplettendheid en die zou ‘medebepalend zijn’ voor de benoeming van de nieuwe koning.

Goed/slecht opgelet

Tijdens controle van de antwoorden bleek het droevig gesteld met het oplettende vermogen van de meeste ex-Prinsen. Hoe je bij tropische kikkers het onderscheid tussen de geslachten kunt  herkennen (mannetjes kwaken en hebben iets andere tenen) was volgens Frans II het verschil toch echt ’t pieleke. Het larvestadium van de kikker duurt volgens Paul I niet enkele maanden, maar ‘veul te laang’!

Volgens Eddie I was de trouwe assistent van molenaar Marc van Deursen niet Janus Vereijken, maar René de Mulder. En op de vraag ‘Tot wanneer was de molen de thuisbasis van het jongensgilde’, repliceerde Paul I: “totdat de pastoor werd opgepakt!’  De vraag ‘Wat betekent de uitdrukking ‘Zinne meule màolt nie mer’, leverde de meest uiteenlopende reacties op. “Hij is failliet, hij houdt z’n bakkes, hij hi gin zaot mer, hai is de piejp oit!” Het juiste antwoord ‘Hij heeft een slecht gebit’, bleek alleen bekend bij Frans II.
Boven de lijst met elf vragen stond vermeld: Wie heeft er vanmiddag goed/slecht opgelet? Bram I bleek zijn humor niet verloren te hebben: hij vulde zijn naam in, zette een streep onder ‘slecht opgelet’ en leverde zijn formulier in.

In gesprek met B&W

In vol ornaat en met het nieuwe verenigingsvaandel vertrok het gezelschap naar het gemeentehuis, waar we werden ontvangen door het College.

De wethouders en de gemeentesecretaris werden allereerst getest op hun kennis van het Zömmers. Burgemeester Dilia Blok las de Zömmerse woorden voor en daar werd de klus niet bepaald eenvoudiger door. Nog zelden zal het woord ‘Mesjesterse boks’ zo onherkenbaar uitgesproken zijn als door onze burgermoeder. Het woord ‘ indemoes’ (eendekroos) werd ook door niemand herkend, waarna Grard I zich afvroeg of die ‘m’ geen ‘p’ moest zijn! Gemeentesecretaris Theo van Leeuwen ontving met een score van twee goede antwoorden een Zömmers Lèèsplenkske om nog wat te oefenen, de wethouders -die beter scoorden- werden verblijd met enkele flesjes Meerbier.

Alternatieve gemeentepolitiek
Daarna was het tijd voor gemeentepolitieke zaken. Het college werd aan de tand gevoeld over de financieel moeilijke situatie, waarin de gemeente Someren momenteel zit. Volgens Dilia Blok niet het gevolg van ‘de stille schikking met Toon Kanters’, maar simpelweg het gevolg van haar verhuizing naar een nieuwe woning in de Pasakker. De geplande aanpassing van de rotonde Witvrouwenbergweg-Provinciale weg (kosten 1,5 miljoen euro) gaat vanwege gebrek aan financiën voorlopig niet door. “Nooit aan beginnen”, aldus de PG-commissie, “het zijn vooral Astenaren die daar ’s morgens en ’s avonds in de file staan. Dat kan wat ons betreft niet lang genoeg duren!”

Ook topsport lijkt in Someren in het gedrang te komen, denk aan Mink v.d. Weerden, Maikel v.d. Vleuten en niet te vergeten de elf wereldrecordhouders van CV De Meerpoel. Hoe ondersteunt het college Somerense topsporters die het zwaar hebben? Dilia bewees haar goede wil met een foto waarop ze samen met Frank Lammers poseert. Volgens de commissie is dat géén topsporter die het zwaar heeft, maar vooral een tobsporter, die zwaar is.

Het laatste punt op de politieke agenda was de wateroverlast en de verdroging in Someren. Waar het droog moet zijn, is het nat en waar het nat moet zijn, is het droog. De commissie had een goede oplossing voor de gemeente om de droogte in de natuur op te lossen: BIER! Verplaats bierbrouwerij ‘ Eeuwig Zonde’ naar huize Witven en organiseer de Heise Bierfesten voortaan ook nabij het Witven. Dus niet meer hijsen IN de Hei, maar OP de hei!

Nieuwe koning Marcel

De antwoorden van de excursie bleken ‘een gelijke stand’ opgeleverd te hebben. Daarom namen drie kandidaten (Marcel Looijmans, Ad en Chris van Seggelen) naast elkaar plaats in de raadszaal tegenover het college. Het lot moest bepalen wie van deze drie de nieuwe koning zou worden. Dilia Blok opende een van de drie enveloppen die ze gekregen had en Marcel voelde de bui al hangen: hij bleek de nieuwe koning van 2019 en mocht zijn dankbaarheid tonen door het zingen van een ‘liefdeslied’  voor onze burgemeester. Dilia ontving als attentie nog een speciale deurmat voor haar nieuwe huis met daarop een afbeelding van de Prinsengarde. “Nog nooit zoveel mannen over/op de vloer gehad!!” Daarna volgden er felicitaties en werd er nog een groepsfoto gemaakt op het bordes van het gemeentehuis met koning Marcel als stralende middelpunt.

De Zummerse Vennen

De dag werd afgesloten bij camping De Zummerse Vennen, waar de dames al eerder gearriveerd waren. Nadat de koning was gefêteerd door de dames, werd de inwendige mens versterkt met een barbecue-maaltijd. Ook was er nog een optreden van kletser Arian Compen, die bewees dat het niet altijd meevalt om humor te brengen zoals onze PG dat meestal doet. Oh ja, voor ik het vergeet: wie zijn sjaaltje kwijt is, kan het beste nog even contact opnemen met de Zummerse Vennen.

Gerard