Lijfspreuk: Mi ‘n rouwie neus en ’n vrolijke lach, wordt ’t nogal lichelijk ‘n stralende dag.

Het jaar van:
– de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn
– de plotselinge dood van Michael Jackson
– de ondergang van de Dirk Scheringa Bank

Op zaterdag 15 november wordt onze 45ste Regent, Prins Frans IV (Peters), gepresenteerd tijdens het Prinsenbal. Prins Frans IV is een geboren en getogen Somerenaar. Hij woont met Prinses Lieke en hun dochters Mir en Nina in de Beatrixlaan. Prins Frans IV is als assistent-productiemanager werkzaam bij Adimec Electronic Imaging in Eindhoven. Hij heeft vroeger als bakkerszoon de bijnaam ‘Kadetje’ meegekregen, treedt in zijn vrije tijd vaak op als clown en geeft ook workshops clownerie. Hij is een carnavalsvierder in hart en nieren en is tijdens de dolle dagen ook bekend als Achmed. Tijdens het Prinsenbal wordt de nieuwe Adjudant van De Meerpoel, Frans Jozef Knapen, officieel geïnstalleerd.

Het is weer een gezellige en drukke boel bij de onthulling van de nieuwe Jeugdprinses in Jongerencentrum Comeet. Jeugdprinses Janneke (Peerlings) gaat in 2009 samen met haar Adjudante Kyra (van Bommel) voorop in het carnavalsgedruis bij de jeugd in Someren. Op 29 november zijn alle carnavalsverenigingen van Grouwt Zùmmere bij elkaar tijdens het Prinsentreffen in zaal Hellendoorn. Op zaterdag 13 december organiseert ‘Funtime’ in samenwerking met de carnavalsverenigingen van Groot-Someren een groot Jeugdbal met een supermooie lasershow.

Ons nieuwe Prinsenpaar staat op zaterdag 10 januari centraal tijdens een druk bezochte receptie. Goud van Oud showt haar nieuwe outfit, mogelijk gemaakt dankzij meerdere gulle gevers. De Raad van Elfmedaille wordt uitgereikt aan Gerard Berkers en Peter Verhees. Er worden drie jubilarissen gehuldigd: Wim v.d. Moosdijk (33 jaar), Peter Verhees (22 jaar) en Hans Geers (11 jaar).

Tijdens de zaonikaovenden in januari zijn er weinig Zùmmerse acts, maar de kwaliteit is als vanouds uitstekend met optredens van Dubbel Trubbel, Ton Brekelmans (d’n Blije Zieke), Hans Eijkemans (Hannes d’n Hippie), Kitty Goverde (Kaat Moss) en Berry Knapen (Pier de Sopper).Vorst Martie praat de avond aan elkaar en zingt evenals Paul Deerns een toepasselijk lied voor Prins Frans IV. De ex-Prinsen brengen als archeologen in de nieuwe wijk Waterdael III een prachtig stukje toneel met veel humor en herkenbaarheid voor het publiek. Tijdens een van de avonden wordt Frans Cuunders onderscheiden met het eremetaal van de Europese Narren.

Op 25 januari wordt voor de eerste keer een aparte receptie gehouden voor de jeugd. Na tien jaar brengen we op 14 februari weer een bezoek aan De Doolridders uit Helchteren. Onze Belgische carnavalsvrienden brengen ook een tegenbezoek op carnavalszaterdag. Op 7 februari verrijst een prachtige circustent aan de Beatrixlaan. Circus Frens is een verwijzing naar de clownshobby van Prins Frans IV. uit.

Op 16 maart overlijdt Marini Wijlaars, de tweede Prins van CV De Meerpoel. Tijdens de jaarvergadering op 20 april neemt Johan Smits afscheid van het bestuur. Hij wordt benoemd tot Groot-Officier. Op 1 juli vieren ruim honderd leden van CV De Meerpoel een intern verjaardagsfeest in de residentie. De Hofkapel zorgt voor mooie muzikale klanken en er wordt tijd ingeruimd voor de presentatie van het jubileumboek ‘Gelukkig mer dè gai d’r bènt’. Ook worden de leden van de jubileumcommissie in het zonnetje gezet vanwege hun inzet in het afgelopen jubileumjaar.

De 31ste appelactie op 10 oktober kent een uitstekend verloop. De appels zijn al uitverkocht voordat alle routes gelopen zijn. Onder de titel ‘Kom op, dè podium op!’ wordt op 8 november een Talentenpodium voor de jeugd georganiseerd in zalencentrum Centraal. Een uitstekend initiatief dat vraagt om een vervolg. In november wordt er hard gewerkt aan de bouw van een prachtige, nieuwe Jeugdprinsenwagen.