Lijfspreuk: ‘Al 33 jaore laang, van Summere en nog steeds nie baang.’

Het jaar van:
– de arrestatie van Dutroux in verband met zedenschandalen in Belgie.
– de herverkiezing van Bill Clinton als President van de Verenigde Staten van Amerika.
– de vliegtuigongelukken in Eindhoven (Hercules) en bij Den Helder (Dakota).

Wie wordt de drieëndertigste Prins van De Meerpoel? Vele Meermannen en Meerminnen komen op 22 november 1996 naar Zalencentrum Centraal om getuige te zijn van de onthulling. Het oude kelderluik wordt naar voren gereden, maar daaruit stapt de vroegere nar Harrie Aarts. Hij zal de nieuwe Prins voorstellen, die gehuld in nevelen langzaam maar zeker duidelijk wordt: Z.D.H. Prins Karel I (Velings). De eerste Prins uit Waterdael, waar hij met prinses Corien en de kinderen Annette, Pieter en Ivonne woont. Prins Karel, die als leraar verbonden is aan de St.Jozefschool in Someren-Eind, dirigeert in zijn vrije tijd het Somerens dameskoor Sancta Maria en De Veengalm uit Neerkant. Dat muziek een hobby is van deze Prins blijkt ook nog uit het feit dat hij lid is van mannenkoor De Nachtegaal.

Ook uit de onderwijswereld komt Louis Tinnemans. Hij was niet alleen hoofd van de Mariaschool, maar hij calligrafeert en tekent al 33 jaar de Proclamatie voor de nieuwe Prins. Een prachtig stukje werk dat in menig Prinsenhuis de wand siert. Bovendien hoort hij van de Prinskeuzecommissie als eerste de naam van de nieuwe Prins, maar dit geheim wordt ook door hem goed bewaard.

Voorafgaand aan het Prinsenbal onthult oud-kastelein van de Residentie en Meerman van het eerste uur Gerrit Wijnen, een Plaquette die bevestigd is aan de gevel van de Residentie. In het bijzijn van de hele carnavalsvereniging heeft Gerrit een gesprek aan de telefoon met Pastoor Van den Heuvel om te vragen of het goed is.

Vol trots showt Hofkapel De Meerpoel bij het bezoek aan Vaarsel haar nieuwe vesten en bijpassende jassen, die hen geschonken zijn door Beschermvrouw Mien van den Bosch-Smits. Op Vaarsel wordt traditioneel de kannibalenmars gespeeld, nagegaan wie de Prins geraden heeft en de onderscheiding in de Orde van de Zeem uitgereikt. Er wordt een serenade gebracht aan de pseudo-Meerpaal nabij café Donckzicht. De hele vereniging feliciteert autobedrijf Fa. Linden met haar 50-jarig bestaan.

Heel gezellig en lekker druk is het Groot Someren-bal, waar alle carnavalsverenigingen en vijf Hofkapellen van Groot-Someren bijeenkomen en Prins Karel kennis kan maken met zijn collega-Prinsen. Op 11 januari 1997 wordt aan Prins Karel I niet alleen een receptie, maar ook een jubileumboekje aangeboden, waarin 33 jaar Meerpoelgeschiedenis wordt belicht.